سخن روز /
اداره شهرستان گناوه
آقای شاپور خشنو
رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان گناوه
مدرک تحصیلی  : لیسانس کشاورزی گرایش دامپروری
سوابق خدمتی  :  26 سال
ازسال 73الی 80 جهادسازندگی خوزستان شهرستان امیدیه 
81تا 92 جهادکشاورزی دیلم
92 تاکنون تعاون روستایی شهرستان گناوه
 
شـــــــرح وظائف پست سازمانی

شغـل : رئیس اداره شهرستان

1- صدور دستورات لازم بمنظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف اداری تعاونیهای تحت سرپرستی و تهیه دستورالعمل در این زمینه
2- شرکت در کمیسیون ها ، سمینارها وکمیته های مرتبط به امر تعاونی
3- بررسی و مطالعه نیازمندی های عمران ، دهات بمنظور پیشنهاد آن به مرکز
4- پیش بینی و اقدام در تعیین و تهیه وسائل و مواد مورد نیاز در حدود اعتبارات و امکانات
5- تهیه و تنظیم آمارهای لازم در مورد وضع اجتماعی روستائیان و سایر فعالیت های انجام شده
6- تدوین برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت و برآورد بودجه مربوط
7- چک و اصلاح و امضای لوایح حقوقی و برنامه های مربوط به امور ثبتی شرکت های تعاونی
8- اتخاذ تصمیم و نظارت بر تنظیم و عملیات بودجه و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز
9- اظهار نظر در مورد برنامه های آموزشی و ترویج تعاونی ها ، ترویج صنایع دستی و فعالیت های غیرکشاورزی
10-سازماندهی فعالیت های مربوط در حوزه مربوطه و تعیین وظائف و مسئولیت های واحدهای تحت سرپرستی
11-اتخاذ تصمیم و نظارت بر اجرای امور تبلیغات و انتشارات حوزه های مربوطه
12- نظارت بر امور شرکت ها و اتحادیه های تعاونی
13- نظارت بر اجرای پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و راهسازی روستائی
14- نظارت بر اجرای قوانین و مقررات شرکت های تحت مسئولیت حسب مورد
15- انجام سایر امور محوله
شماره تماس  :07733123995
آدرس : شهرستان گناوه تعاون روستایی شهرستان گناوه
 
شماره تلفن همراه :
تاریخ به روز رسانی:
2019/06/01
تعداد بازدید:
77
Powered by DorsaPortal