سخن روز /
واحد حقوقی
نرگس تنگکیان
رئیس اداره حقوقی تعاون روستایی استان بوشهر
مدرک تحصیلی  : فوق لیسانس حقوق
سوابق خدمتی : کارشناس حقوقی وثبتی
 
شـــــــرح وظائف پست سازمانی

شغـل : کارشناس حقوقی و ثبتی

1- جمع آوری و بررسی و تنظیم اطلاعات جهت استفاده در متن لوایح دفاعیه در مراجع صلاحیت دار
2- جمع آوری ، بررسی و تنظیم اطلاعات جهت ارائه نظرات و آزاد مشورتی در پاسخ پرسش های بعمل آمده ازطرف واحدها در زمینه مسائل حقوقی
3- جمع آوری ، بررسی و تنظیم اطلاعات جهت تهیه و تدوین لوایح قانونی ، طرح تصویب نامه ها ، اساسنامه ها و آئین نامه های مورد نیاز
4- تهیه متن قراردادهای منعقده
5- تهیه دستور جلسات و صورتجلسات
6- شرکت در جلسات ، استماع اظهارات و رسیدگی به دعاوی یا قبول آن
7- ارسال طرح ها و مصوبات به مراجع و ارکان مربوط
8- رسیدگی به شکایات واصله در حد قوانین و مقررات مربوط و اعلام پاسخ به شاکی یا سازمان ارجاع کننده
9- همکاری و اقدام در تهیه آرشیو حقوقی و نگهداری طبقه بندی رونوشت مصوبات
10- مطالعه و بررسی قوانین ومقررات و ارائه پیشنهادات بمنظور برقرار نمودن رویه واحد حقوقی
11- رسیدگی به گزارش های واصله از واحدهای تابعه در مورد اشکالات متن و اجرائی و تهیه پاسخ با توجه به موازین قانونی و دستورالعمل های اداری
12- رسیدگی به شکایات در امور حقوقی و ارشاد واحدها در مورد مشکلاتی که گزارش می دهند
13- رسیدگی به اظهارنامه های ثبت علائم و بررسی آن از نظر تکمیل لوازم کلیه مدارک و ضمائم آن
14- رسیدگی به مدارک متقاضیان جهت به ثبت رساندن شرکت های جدیدالتاسیسو تطبیق مفاد و مندرجات آن با مقررات قانونی
15- رسیدگی به صورت جلسات مجامع عمومی و عادی و فوق العاده شرکت ها و تطبیق مفاد و مندرجات آن با قوانین جاری
- رسیدگی به اشتباهاتی که در جریان صدور اسناد حاصل می شود و رفع این اشتباهات
- انجام سایر امور اجرائی
 شماره اداره : 07733322095
شماره تلفن همراه :
تاریخ به روز رسانی:
2019/06/01
تعداد بازدید:
312
Powered by DorsaPortal