سخن روز /
واحد آمار و برنامه ریزی
سمانه رحیمی فر
کارشناس طرح و برنامه  تعاون روستایی استان بوشهر
مدرک تحصیلی : لیسانس مهندسی کشاورزی گرایش باغبانی
سوابق خدمتی : 
کارشناس دفتر گندم سازمان جهادکشاورزی استان بوشهر
کارشناس امورتشکلهای تولیدی تعاون روستایی شهرستان بوشهر
کارشناس مسئول آماروبرنامه ریزی تعاون روستایی استان بوشهر
 
 شرح وظایف مسئول آمار وبرنامه ریزی

      * ورود اطلاعات تشکلها و عملکرد استان در سامانه جامع آمار و سامانه های مرتبط در سطح استان 
      * جمع آوری اطلاعات لازم
      * مطالعه طرحهای واصله از دستگاههای اجرایی
      *  برنامه ریزی درخصوص برنامه واحدها
      * تهیه وتنظیم گزارشها وجداول مربوط به طرحها و فعالیتها
      * ارزیابی عملکردی واحدهای تحت پوشش استان
      * مدیریت در امور مربوط به تهیه پیش نویس آیین نامه ها و لوایح ومقررات و بررسی و اظهار نظر نسبت به آیین نامه ها و لوایح

   *تهیه و تنظیم مجموعه برنامه های مورد نیاز سازمان و شبکه تحت نظارت

  * زمینه سازی اجرا و ارزیابی پیشرفت برنامه ها

   *همکاری در تهیه و جمع بندی گزارشات عملکردی سازمان و ارائه به سازمان مرکزی و مراجع استانی

   *جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه امور مربوط به بودجه و برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی و فیزیکی وتنظیم و تلخیص اطلاعات مربوطه با نظارت مقام مافوق

  *تهیه بخشنامه های لازم برای راهنمائی مسئولین واحدها به منظور دریافت اطلاعات و آمار مورد نیاز

 * نظارت بر تطبیق و تخصیص اعتبارات فصلی و ابلاغ آن به اداره امور مالی جهت اجرا

   *تهیه و تنظیم گزارش ها و جداول مربوط به طرح ها و فعالیت ها در چهارچوب برنامه و بودجه

  * رسیدگی به اجرا و بازدید از عملیات طرح های عمرانی و فعالیت های جاری و گزارش گیری از پیشرفت کارطرح ها

شماره تلفن همراه :
تاریخ به روز رسانی:
1400/09/02
تعداد بازدید:
374
Powered by DorsaPortal