سخن روز /
اداره آموزش وتوسعه تعاون
سمانه رحیمی فر
رئیس اداره آموزش تعاون روستایی استان بوشهر
 سوابق خدمتی : 
کارشناس دفتر گندم سازمان جهادکشاورزی استان بوشهر
کارشناس امورتشکلهای تولیدی تعاون روستایی شهرستان بوشهر
کارشناس مسئول آماروبرنامه ریزی تعاون روستایی استان بوشهر

شرح وظایف پرسنل اداره آموزش سازمان 

 رئیس اداره آموزش :

   1) آموزش و ارتقاء سطح اطلاعات عمومی و تخصصی ارکان، اعضاء و کارکنان تعاونی های تحت نظارت

   2) آموزش و کمک به ارتقاء سطح اطلاعات عمومی و تخصصی کارکنان و پرسنل سازمان

   3) توسعه، حمایت و ساماندهی تشکلهای تعاونی روستایی، کشاورزی و اتحادیه ها

   4) ساماندهی مجامع تعاونیها و اتحادیه های روستائی ، کشاورزی ، تولید و سهامی زراعی

   5) بررسی،انتخاب و مستند سازی و معرفی تعاونیهای الگو، نمونه و برتر

   6) شناسایی و آسیب شناسی تعاونیهای زیانده، غیر فعال

   7) ارزشیابی شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستائی و کشاورزی و زنان

   8) پیگیری وصول و حواله کرد 3 درصدهای آموزشی

   9) پیگیری تشکیل جلسات شورای اداری شهرستانها و هیأت مدیره تشکلها و اجرای مصوبات مربوطه و.....

((کارشناس آموزش و امور اجتماعی زنان روستایی))

   1. آموزش اعضا،ارکان و کارکنان تعاونیهای روستائی زنان

    2. انجام امور مربوط به ساماندهی مجامع تعاونیهای زنان

   3. انجام امور مربوط به آسیب شناسی، ساماندهی و کارآمد سازی تعاونیهای زنان

    4. اجرای برنامه ارزشیابی تعاونیهای زنان

   5. پیگیری امور مربوط به برگزاری نمایشگاهها و یا حضور شرکتهای تعاونی روستایی زنان در نمایشگاه های مختلف جهت ارائه محصولات و تولیدات زنان روستایی

   6. پیگیری پروژه های اشتغالزا در تعاونیهای روستائی زنان

   7. هماهنگی با ارگانها و سازمانهای مختلف آموزشی جهت ارائه آموزشهای لازم به زنان روستایی

شماره تلفن همراه :
تاریخ به روز رسانی:
1400/09/02
تعداد بازدید:
310
Powered by DorsaPortal