سخن روز /
اداره شهرستان کنگان
رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان کنگان
نام ونام خانوادگی : عسکر زیبا
مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری
سوابق خدمتی :
کارمند اتحادیه تعاون روستایی شهرستان کنگان
مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی شهرستان کنگان
حسابدار تعاون روستایی شهرستان کنگان
مسئول امورمالی تعاون روستایی شهرستان کنگان
ناظرمالی اتحادیه تعاون روستایی شهرستان کنگان
معاون اداره تعاون روستایی شهرستان کنگان
شرح وظایف : نظارت بر امورکلیه شرکتهای تعاونی روستایی تحت پوشش شهرستان کنگان
شماره تماس : 37222887 077
آدرس : کنگان _ بلوار امام خمینی جنب شهرداری کنگان

شـــــــرح وظائف پست سازمانی

شغـل : رئیس اداره شهرستان

1- صدور دستورات لازم بمنظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف اداری تعاونیهای تحت سرپرستی و تهیه دستورالعمل در این زمینه
2- شرکت در کمیسیون ها ، سمینارها وکمیته های مرتبط به امر تعاونی
3- بررسی و مطالعه نیازمندی های عمران ، دهات بمنظور پیشنهاد آن به مرکز
4- پیش بینی و اقدام در تعیین و تهیه وسائل و مواد مورد نیاز در حدود اعتبارات و امکانات
5- تهیه و تنظیم آمارهای لازم در مورد وضع اجتماعی روستائیان و سایر فعالیت های انجام شده
6- تدوین برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت و برآورد بودجه مربوط
7- چک و اصلاح و امضای لوایح حقوقی و برنامه های مربوط به امور ثبتی شرکت های تعاونی
8- اتخاذ تصمیم و نظارت بر تنظیم و عملیات بودجه و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز
9- اظهار نظر در مورد برنامه های آموزشی و ترویج تعاونی ها ، ترویج صنایع دستی و فعالیت های غیرکشاورزی
10-سازماندهی فعالیت های مربوط در حوزه مربوطه و تعیین وظائف و مسئولیت های واحدهای تحت سرپرستی
11-اتخاذ تصمیم و نظارت بر اجرای امور تبلیغات و انتشارات حوزه های مربوطه
12- نظارت بر امور شرکت ها و اتحادیه های تعاونی
13- نظارت بر اجرای پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و راهسازی روستائی
14- نظارت بر اجرای قوانین و مقررات شرکت های تحت مسئولیت حسب مورد
15- انجام سایر امور محوله

شماره تلفن همراه :
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/08/18
تعداد بازدید:
381
Powered by DorsaPortal