سخن روز /
فرآیند ارائه خدمات
 

 واحدهای ارائه دهنده خدمات مشاوره ای سازمان تعاون روستایی استان بوشهر
 
 نوع خدمت                                                                    واحد ارائه دهنده خدمت                                                 مسئول واحد
مشاوره خدمات فنی ومهندسی                                              اداره خدمات فنی                                                      مسعود میرعلایی
مشاوره بازرگانی ، خرید های تضمینی وتوافقی                          اداره بازرگانی                                                           اداره بازرگانی
تعاونی تولید ، سهامی زراعی ، کشت وصنعت ونظام صنفی          اداره نظام بهره برداری وامورتشکل ها                               سیدحسن هاشمی
مشاوره اداری ومالی                                                        معاونت اداری ومالی                                                    سیدحسن هاشمی ، سیدحسین حسینی
مشاوره مالی وحسابرسی شرکتها                                           اداره آموزش                                                           علیرضا مصری
 مشاوره حقوقی                                                              واحد حقوقی                                                            نرگس تنگکیان
 
 واحدهای فوق همه روزه در ساعات اداری با مراجعه حضوری و یا با تماس تلفنی آماده هرگونه همکاری و ارائه خدمات مشاوره ای می باشند.
تلفن سازمان :33322095  
 
خدمات قابل ارائه به کشاورزان و روستائیان توسط شبکه تعاون روستایی استان بوشهر
شرح خدمات                                                                               مجری
توزیع نهاده های کشاورزی (کود ، سم ، بذر و.....)                    تعاونیهای تولید – تعاونیهای روستایی ، شرکت های تعاونی روستایی ، شرکتهای تعاونی تولید روستایی ،
بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر                                         شرکت های تعاونی تولید روستایی ، دفاتر نظام صنفی
شماره گذاری تراکتورهای کشاورزی                                   اتحادیه تعاونی های تولید استان  تعاونیهای تولید استان
خدمات کارت سوخت وثبت شناسنامه بهره برداران                  نظام صنفی کشاورزی ومنابع طبیعی شهرستانها
صدور پروانه فعالیت شاغلین بخش کشاورزی                        نظام صنفی کشاورزی ومنابع طبیعی شهرستانها
مکانیزاسیون کشاورزی                                                   شرکت های  تعاونیهای تولید، اتحادیه تعاونیهای تولید
خریدو فروش محصولات کشاورزی                                   شرکت های  تعاونیهای روستایی ،  شرکت های اتحادیه های استانی ، اتحادیه های شهرستانی ، اتحادیه تعاون روستایی ،
                                                                                تولید ودامداران استان

قابل توجه : خدمات یاد شده همه روزه بطور مستقیم درمحل استقرارشرکتها(روستا) به کشاورزان و روستائیان عزیز ارائه میگردد.
تاریخ به روز رسانی:
2020/06/24
تعداد بازدید:
374
Powered by DorsaPortal