سخن روز /
شناسنامه خدمات
  خدمات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

شناسه زیرخدمت

عنوان خدمت

(شناسه خدمت)

عنوان زیر خدمت‌ها

نحوه ارائه خدمت

فایل شناسنامه خدمت

13011207000

صدور مجوز شرکت‌های تولیدی و سایر اتحادیه‌ها، شرکت‌ها و تعاونی‌های بخش کشاورزی


13021207100

 

1-صدور تأییدیه فنی تشکیل تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی- صنفی کشاورزی

 

شناسنامه

13011207101

2- تشکیل شرکت کشت و صنعت

 

شناسنامه

13011207102

3-تشکیل و انحلالشرکت سهامی زراعی


شناسنامه

13021207103

4-تشکیل و انحلال اتحادیه‌های شهرستانی/ استانی شرکت‌های تعاونی تولید روستایی در بخش کشاورزی


شناسنامه

13021207104

5-صدور صلاحیت فنی تشکیل سازمان‌های غیردولتی(NGO)


شناسنامه

13021207105

6-صدور مجوز تشکیل مجمع عمومی نظام صنفی کشاورزی


شناسنامه

13011207106

7-صدور مجوز خرید و فروش اموال غیر منقول و ایجاد و توسعه سرمایه‌گذاری های زیرساختی شبکه‌های تعاونی‌های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران


شناسنامه

13021207107

8-صدور مجوز فعالیت انجمن، کانون و مجمع ملی خبرگان کشاورزی


شناسنامه

13021207108

9-صدور مجوز های تعاونی‌های روستایی،کشاورزی، تولیدی و زنان


شناسنامه

13011207109

10-ابطال واحدهای اعتباری


شناسنامه

13021208000

خدمات حمایتی سازمان تعاون روستایی به بهره‌برداران


13011208100


1- مشاوره و تائیدیه فنی طرح‌های سرمایه‌گذاری در احداث و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از محل کمک‌های فنی و اعتباری


شناسنامه

13021208101

2-ارائه خدمات مهندسی طرح‌های عمرانی به اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران


شناسنامه

18051208102

3-برگزاری دوره‌ها/کارگاه‌های آموزشی(تشکل‌ها و نظام صنفی کشاورزی) و (اعضاء،کارکنان و ارکان شرکت‌های تعاون روستایی و کشاورزی و زنان)


شناسنامه

13021208103

4-تأمین و توزیع نهاده‌های کشاورزی


شناسنامه

13021208104

5-ساماندهی خرید و فروش محصولات کشاورزی (خرید تضمینی و توافقی محصولات دامی، زراعی و باغی)


شناسنامه

10031208105

6-شناسایی، طبقه‌بندی و استانداردسازی مشاغل کشاورزی


شناسنامه

13021208106

7-معرفی‌نامه دریافت تسهیلات بانکی از محل کمک‌های فنی و اعتباری به شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی(شرکت‌ها و اتحادیه‌ها)


شناسنامه

تاریخ به روز رسانی:
1399/02/22
تعداد بازدید:
172
Powered by DorsaPortal