سخن روز /
مدیران و معاونین سازمان

مشخصات معاونین و مدیران سازمان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

پست الکترونیکی

1

سید محسن معروف

سرپرست سازمان

33324193

Modir_booshehr.corc.ir

2

سید حسن هاشمی

سرپرست معاونت اداری و مالی

33324193

moaven_booshehr.corc.ir

3

شهریار آبادی

رئیس اداره امور امومی

33324193

omumi_booshehr.corc.ir

4

سید حسین حسینی

مسئول امور مالی

33324193

mali_booshehr.corc.ir

5

علیرضا مصری

رئیس اداره آموزش

33324193

amuzesh_booshehr.corc.ir

6

محمد باقر پاک نیت

رئیس اداره حسابرسی

33324193

hesabresi_booshehr.corc.ir

7

محبوبه محنایی

رئیس اداره بازرگانی

33324193

bazargani_booshehr.corc.ir

7

مسعود میرعلایی

رئیس اداره خدمات فنی و کشاورزی

33324193

fanikeshavarzi_booshehr.corc.ir

8

بهنام شمسی زاده

رئیس اداره شهرستان بوشهر

33324193

edari_booshehr.corc.ir

9

سید علی رضوانی

رئیس اداره شهرستان دشتستان

 34225540

edaridashtestan_booshehr.corc.ir

10

علیرضا فرهنگ

رئیس اداره شهرستان تنگستنان

35225313

 edaritangestan_booshehr.corc.ir

11

عسکر زیبا

رئیس اداره شهرستان کنگان

 37223679

edarikangan_booshehr.corc.ir

12

حسام الدین دوقزلو

رئیس اداره شهرستان دشتی

35322107

edaridasti_booshehr.corc.ir

13

شاپور خشنو

رئیس اداره شهرستان گناوه

33122265

edarigenaveh_booshehr.corc.ir

 

تاریخ به روز رسانی:
2019/08/05
تعداد بازدید:
370
Powered by DorsaPortal