سخن روز /
اداره خدمات فنی
مسعود میرعلایی
رئیس اداره خدمات فنی تعاون روستایی استان بوشهر
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس 
سوابق خدمتی : کارشناس خدمات فنی وکشاورزی
کارشناس تشکل های کشاورزی (سرپرست)
 
شـــــــرح وظائف پست سازمانی

شغـل : کارشناس خدمات فنی و کشاورزی
1- انجام بررسی های مقدماتی جهت فراهم آوردن موجبات پیشرفت شرکت های سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی از طریق پیشنهاد اعطای وام و کمک های فنی و بلاعوض براساس مقررات
2- انجام بررسی های مقدماتی جهت تعیین نوع استقرار صنایع کشاورزی در سطح روستاها برحسب موقعیت و امکانات محلی
3- بررسی و تهیه برنامه های مقدماتی لازم بمنظور حداکثر بهره برداری از امکانات و منابع عادی و انسانی در زمینه توسعه وترویج صنایع کوچک دستی در سطح روستاها
4- بررسی و تهیه برنامه های مقدمات مربوط به استقرار روش های جدید در امور آبیاری ، آبرسانی و راه های ارتباطی در شرکت های تعاونی روستائی و کشاورزی
5- تهیه برنامه های مقدماتی جهت بهره برداری بیشتر از ماشین آلات کشاورزی در شرکت های تعاونی روستائی و کشاورزی
6- انجام امور مربوط به آماده نبودن زمین جهت زراعت های مختلف در سطح شرکت ها
7- انجام اقدامات لازم در زمینه حفظ مزارع و آفات و بیماری های گیاهی
8- انجام امور مربوط به دامداری و دامپروری در سطح شرکت ها
9- تشکیل کلاس ها و دوره های آموزشی برای کشاورزان و کارگران شرکت ها
10-همکاری در رسیدگی به برنامه های پیشنهادی شرکت ها در زمینه های فنی زراعی و دامداری و توسعه صنایع کوچک و دستی
11-اعمال نظارت بر کلیه امور فنی و کشاورزی شرکت ها همکاری و نظارت در تهیه وسائل و ادوات ماشین آلات کشاورزی برای تامین شرایط بهتر جهت اجرای برنامه فنی و شرکت های تعاونی روستائی و کشاورزی
12-اظهار نظر درباره تاسیس شرکت با توجه به ضوایط و معیارهای مربوط برحسب اولویت
13-نظارت بر تجزیه و تحلیل و استنتاج نتایج آماری بمنظور تامین موجبات برنامه ریزی در سطح شرکت های تعاونی روستائی و کشاورزی
14-اتخاذ تصمیم درباره میزان وام و اعتبار و کمک های فنی بلاعوض برای شرکت هاو عقد قراردادهای مربوط به امور شرکت ها یا پیمانکاران و موسسات مختلف
15-نظارت بر رفع شرکت های سهامی زراعی و تعاونی های تولید روستائی از نظر نوع فعالیت ها و تولید
16-تهیه گزارشات در موارد لازم
 شماره اداره 07733322095
شماره تلفن همراه :
 
تاریخ به روز رسانی:
2019/06/01
تعداد بازدید:
414
Powered by DorsaPortal