سخن روز /
معرفی معاونت امور اداری و مالی
آقای سیدحسن هاشمی
 شغل  : معاونت مالی اداری تعاون روستایی استان بوشهر
رئیس اداره نظام بهره برداری از سال 90 تاکنون
مسئول امور تشکل های کشاورزی سازمان استان از سال 90 تاکنون
عضوکارگروه توسعه سرمایه گذاری وامور اقتصادی سازمان از سال 93
عضو ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی وحقوق شهروندی سازمان از سال 95
عضو کارگروه تولید واشتغال سازمان جهاد کشاورزی استان درسال اقتصاد مقاومتی سال 96
مسئول کمیته تخصصی بسیج متخصین سازمان تعاون روستایی از سال 95 تاکنون
 

شرح وظایف سازمانی :

1.       تبیین و ابلاغ فعالیتهای مربوط به حوزه معاونت و سازماندهی وظایف و مسئولیتهای واحدهای تحت سرپرستی بر اساس اختیارات تفویضی

2.       تهیه و ابلاغ دستورالعملهای مربوط به وظایف ادارات و واحدهای تابعه در چارچوب اختیارات تفویضی

3.       شرکت در جلسات متشکله در واحدها، ارائه پیشنهاد و تذکرات لازم جهت نیل به اهداف و گزارش به مدیریت

4.       ابلاغ دستورات مدیر در زمینه های مختلف کاری به واحدها و ادارات تابعه و اجرای پیگیری آنها و نظارت بر حسن اجرای امور محوله

5.       نظارت بر اجرای مقررات حاکم بر شبکه تعاونی تحت نظارت سازمان استان

6.       کنترل عملکرد پرسنل تحت اختیار و در موارد لازم ارائه تذکرات شفاهی و کتبی به آنها

7.       ارزشیابی عوامل تحت سرپرستی طبق مقررات و بر اساس اختیارات تفویضی و قدام لازم در جهت تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف

تاریخ به روز رسانی:
2019/11/04
تعداد بازدید:
338
Powered by DorsaPortal